O mnie

WOJCIECH WIERDAK WŁAŚCICIEL PRACOWNI UKOŃCZYŁ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ (1985) PO STUDIACH ODBYŁ DWULETNI STAŻ NA BUDOWIE (KROŚNIEŃSKI KOMBINAT BUDOWLANY) PÓŹNIEJ PRACOWAŁ W WOJEWÓDZKIM BIURZE PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W KROŚNIE. W LATACH 1990-91 PEŁNIŁ FUNKCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KROŚNIE. W 1991 ROKU ZAŁOŻYŁ WŁASNĄ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ .
WOJCIECH WIERDAK
JEST AUTOREM PONAD 300 PROJEKTÓW. PRZY REALIZACJI NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH OPRACOWAŃ WSPÓŁPRACUJE Z ARCH. MACIEJEM NITKĄ POZA TYM PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECHA WIERDAKA STALE WSPÓLPRACUJE Z WIELOMA BRANŻOWYMI PRACOWNIAMI PROJEKTOWYMI. WOJCIECH WIERDAK NALEŻY DO IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PK - 0172)

Uprawnienia

posiada uprawnienia: DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO WSZELKICH OBIEKTÓW
DO PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
DO KIEROWANIA BUDOWAMI I ICH NADZOROWANIA

Architekt WOJCIECH WIERDAK

ul. Prochownia 2 38 - 400 Krosno
telefon: 13 432 31 82 email: wierdak@pro.onet.pl